Th Marthinsen Sølvvarefabrikk

 Siden 1883 har design stått i fokus når th marthinsen utvikler produkter. Dette har gitt dem  unike bruksgjenstander av høy kvalitet laget for å vare og elsket av generasjoner. I dag er de tre søstre, 5. generasjon, som fører familie­arven videre etter vår tipp­oldefar,  olde­far, farfar og far. I tråd med egne visjoner og i kombinasjon med moderne formgivning og innovativ materialbruk bygger vi videre på vår lange og stolte designarv. Det er viktig for dem å bevare de håndverkene vi har, og er gode på i Norge. Ved å utvikle og ut­vide deres sortiment er de med på nettopp dette. Sølvbestikk har satt sitt preg på generasjoner.  Deres sortiment strekker seg fra klassiske mønstre til moderne design.