Oppbevaring av diamanter

De må ikke ligge løst da de kan lage riper på andre smykker. Diamanter blir lett skitne og støvete, og kremer, pudder og såpe kan redusere glansen. 


Regelmessig rengjøring er derfor fornuftig. Hos oss får du kjøpt egnet rensemiddel. Du kan også benytte et mildt rengjøringsmiddel oppløst i vann. Dypp smykket i oppløsningen og skrubb det forsiktig med en myk børste. Skyll med rent vann og tørk med en myk klut.

Husk at ringen el smykket og klørne rundt diamanten er laget av metall og derfor slites. 

Selv om diamanten er det hardeste mineral vi kjenner og derfor uslitelig, kan det gå skår ved hardhent bruk. La oss derfor jevnlig kontrollere dine diamantsmykker.